Hoppa till innehåll
Nyheter

Portade reservofficerare får åter plats i bostadskön

Nu får även Gustav Nyberg, Gustav Öberg, Sofie Vistrand, Viktor Vihtari Brändström, Theodor Friberg och Wilhelm Tamm rätt att hitta bostad via Stiftelsen MHS Bostäder. Foto: Johan Marklund
Reservofficers­kadetterna fick inte ställa sig i Stiftelsen MHS Bostäders bostadskö trots att de fått anställning inom Försvarsmakten. ”Jag blev upprörd, så här ska det inte gå till”, säger Jonas Wiberg, förhandlingschef på Förbundet Reservofficerarna.
Text: Therese Johansson /

Portade reservofficerare får åter plats i bostadskön

Reservofficers­kadetterna fick inte ställa sig i Stiftelsen MHS Bostäders bostadskö trots att de fått anställning inom Försvarsmakten. ”Jag blev upprörd, så här ska det inte gå till”, säger Jonas Wiberg, förhandlingschef på Förbundet Reservofficerarna.

Stiftelsen MHS Bostäder tillhanda­håller bostäder till personer som arbetar eller studerar inom Försvarsmakten, och som på grund av sin tjänst behöver en bostad i Mälardals­regionen.

Men när Viktor Brändström och hans tre kadettkompisar på reservofficersutbildningen – de ska alla påbörja en anställning på Livgardet i sommar – kontaktade stiftelsen för att ställa sig i bostadskö blev de nekade med förklaringen att ”bostads­förmedlingen inte är till för reserv­officerare”.

Man börjar undra om MHS Bostäder verkligen vill att Försvarsmakten ska få den tillväxt man behöver.

Viktor Brändström.
Viktor Brändström. Foto: Johan Marklund.

– Vi kände oss bortprioriterade. Trots att vi kommer att vara hel­tidsanställda av Försvarsmakten i ett år är det ändå som att vi inte riktigt räknas. Man börjar undra om MHS Bostäder verkligen vill att Försvarsmakten ska få den tillväxt man behöver, säger Viktor Brändström.

Efter det nekande svaret kontaktade en förbryllad Viktor Brändström Förbundet Reservofficerarnas förhandlingschef Jonas Wiberg för vägledning. Var det verkligen rätt av stiftelsen att neka kadetterna bostad?

– Nej, det var det inte. MHS Bostäder är en stiftelse med tydligt formulerade stadgar som har till syfte att hyra ut bostäder till personer som studerar eller arbetar inom Försvarsmakten i Stockholmsområdet. När man nekar reservofficerare plats i bostadskön strider det mot stadgarna, eftersom reservofficerare är anställda av Försvarsmakten. I just det här fallet är personerna som blev nekade kadetter, som har fått anställning på Livgardet från och med juni, säger Jonas Wiberg.

Jonas Wiberg bestämde sig för att ta ärendet vidare och kontaktade stiftelsen för att förklara läget. De backade ganska snabbt, erkände sitt misstag och erbjöd Viktor Brändström och hans vänner en plats i bostadskön. Stiftelsen har också ändrat på sin hemsida så att det klart framgår att reservofficerare som arbetar heltid i Försvarsmakten kan erhålla bostad.

– Det är bra att de tydliggjort vad som gäller, men beklagligt att det första man ska mötas av som ny ung reservofficer är onödigt krångel. Tyvärr sänder det ut signaler att ”ni räknas inte, ni är inte viktiga”, säger Jonas Wiberg.