Hoppa till innehåll
Nyheter

Rättning dröjer – råd för att undvika kalenderdaglön

Text: Jenny Harlin /

Förut betalades så kallad kalenderdaglön (3,3 procent av månadslönen per arbetad dag) ut vid kortare tjänst­göringsperioder. I och med det nya kollektivavtalet, som började att gälla den 1 juli i år, ska i stället fast arbetsdagslön om 4,6 procent av månadslön betalas per arbetad dag.

Så sker ännu inte, eftersom de ändringar i PRIO som krävs för korrekt utbetalning, ännu inte har genomförts. Korrekt ersättning kommer dock att betalas ut retroaktivt.

– Nu diskuterar vi i styrelsen hur länge det är rimligt att vänta innan man ska begära ränta. Ett förslag är att begära avräkningslön genom närmaste chef och be hen trycka på att det är felaktigt utbetald grundlön, tills detta problem är löst, säger Markus Z Widborg, styrelseledamot i Förbundet Reservofficerarna.