Hoppa till innehåll
Nyheter

Reservare är en resurs för hela totalförsvaret

I slutet av april genomfördes ett möte på departementet för civilt försvar, i syfte att visa på vilken resurs som reservofficerare kan utgöra i hela totalförsvaret.
Text: Jenny Harlin /
Johan Berggren.

– Statssekreteraren Johan Berggren visade stort intresse, säger Nils Kjellgren, som deltog i mötet.

Av Försvarsmaktens 6 800 reservofficerare finns en stor kompetens som sällan eller aldrig nyttjas. Behovet av reservofficerare kommer att öka kraftfullt, men inte alla kommer att vara aktuella för tjänstgöring.

Ett förslag från Förbundet Reserv­officerarna är därför att bredda reservofficerens tjänstgöringsområde till hela totalförsvaret. En kompetens­inventering bör göras, där militära och civila kompetenser analyseras. Därefter bör rätt reservofficer matchas med rätt befattning, så att den militära krigsorganisationen i första hand bemannas. De som kan och vill, ska erbjudas krigsplacering och olika befattningar i totalförsvaret, exempelvis som samverkans­officer i andra myndigheter, läns­styrelser, regioner eller kommuner.

Nils Kjellgren.

– Jag tror att vi lyckades tillföra en ny dimension avseende bemanningen av totalförsvaret. Jag är övertygad om att reservofficerare kan tillföra mycket kompetens och erfarenhet som skulle gynna både Försvarsmakten och aktörer inom civilt försvar, förklarar Nils Kjellgren.