Hoppa till innehåll
Nyheter

Så får du rätt lön som reservare

Resor, boende och traktamente ska du ha koll på. Foto: Joel Thungren/ Försvarsmakten, Getty
Ska du börja tjänstgöra igen efter ett längre uppehåll? Eller är det första gången? Ha koll på lönemålbilden så att du får rätt lön.
Text: Jenny Harlin /

Varje förband ska ha en lönemålbild, som ska ha förhandlats mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

David Lindwall.

– Det är inte graden som avgör vilken lön du får, utan arbetet som utförs, förklarar David Lidwall, ombudsman på Officersförbundet.

Varje befattning, från exempelvis signalist till förbandschef, ska värderas. Befattningens svårighetsgrad och ansvar, liksom den kompetens som krävs är kriterier som avgör lönesättningen.

– Lönemålbilden kan skilja mellan förbanden, och det är inte alla som har förhandlat fram en sådan heller, berättar David Lidwall.

Lönemodellen för reserv­officerare är lite annorlunda än för yrkes­officerare, eftersom man kan ha två parallella anställningar. För tillsvidareanställningen (RO1, din krigsbefattning) gäller att lönen räknas upp årligen med ett uppräkningsvärde som i år är 4,34 procent. För en tillkommande tidsbegränsad anställning (RO2) kan en helt annan lön gälla, eftersom det är en annan befattning.

I årets lönerevisionsarbete av RO1-löner har lägstalönerna räknats upp, därefter har 4,34 procent lagts på. Utbetalning av den retroaktiva löneförhöjningen ska ske med maj­lönen och gäller arbetad tid från den 1 oktober i fjol. Lägsta lön i år är 29 000 kronor/månaden.

Det finns dock ett revideringsarbete att göra, konstaterar David Lidwall, både vad gäller att förhandla lönemålbilder och att se över att reservofficerares löner är uppdaterade om de inte har tjänstgjort på länge.

Hur ska man som enskild göra om man tror att man har för låg lön?

– I första hand vända sig till personalfunktionen. Ligger du under lägsta lönenivån så är det ju svårt att ducka för att lönen är fel. Begär ut lönemålbilden för just din befattning på just ditt förband. Om lönen är felaktigt satt och inte ändras efter att du påtalat det, vänd dig till ditt lokala fackförbund.