Hoppa till innehåll
Nyheter

Så gör du för att få din premie – men se till att begära ut den i tid!

Många har rätt till premien – men det är inte alla gånger helt lätt att veta hur man ska göra. Få full koll med vår punktlista.
Text: Jenny Harlin /

• För den som anställts enligt Officersförordningen (2007:1268) räknas all tjänstgöringstid som reservofficer från anställningstillfället, till dess sammanlagt tolv månaders tjänstgöringstid uppnås. Tjänstgöringstid räknas från 2010.

• Premien kan enbart betalas ut en gång per reservofficer. Du kan alltså inte först få premien, säga upp dig, återanställas och få premien en gång till.

• Förtidsavgången yrkes­officer som blivit reservofficer är berättigad till premie.

• Reservofficer som sagt upp sig utan att gå i pension, och som därefter återanställts som reserv­officer, är berättigad till premie.

• Yrkesofficer som gått i pension och därefter anställts som reservofficer, är inte berättigad till premie.

• Reservofficer som gått i pension är inte heller berättigad till premie.

• Kontakta din chef skriftligen och begär att premien ska betalas ut. Chefen ska fylla i en blankett, som skickas till FST HR (HRC) för hantering.

• Är du inte säker på om du nått upp till rätt antal dagar? Begär ett utdrag från HR-­avdelningen på ditt förband.

• Tillhör du ett förband, men vet inte vem din chef är? Kontakta HR-avdelningen på ditt förband.

• Vet du inte vilket förband du tillhör? Skicka begäran om uppgifter till hr-direkt@mil.se.

– Det är viktigt att skicka en skriftlig begäran om att få premien utbetald innan den 30 juni 2025, efter det är det försent. Så jag uppmanar alla som tror sig ha rätt till premien att begära ut den nu, säger Jonas Wiberg.

Så räknas de tolv månaderna

  • För dig som tjänstgör under exempelvis ett fänriksår eller på annat sätt tjänstgör på heltid i Försvarsmakten under tolv månader uppnås kravet för premie med beräkning på månadsbasis. Intjänad ledig tid såsom veckovila, FM-dygn och semester räknas in i de tolv månaderna.
  • För dig som tjänstgör någon eller några veckor i taget räknas enskilda dagar upp till 365 dagar. Exempel: Du är inkallad en vecka (7 dagar) med tjänstgöring måndag–fredag samt veckovila – det blir 7 dagar. Du är inkallad tre dagar – det blir tre dagar. Du är inkallad fyra veckor (28 dagar) med tre veckors faktisk tjänst­göring och därefter ledighetsuttag för FM dygn – det blir 28 dagar.