Hoppa till innehåll
Nyheter

”Sänk avgiften för RO-vänliga företag”

Reservare som vill tjänstgöra hindras för att de inte har råd. Sänkt arbetsgivaravgift för civila arbetsgivare som fyller ut lönen är Förbundet Reservofficerarnas förslag.
Text: Jenny Harlin /

Det svenska försvaret består till mycket stor del av personal som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten; hemvärnspersonal, GSS/T – och reservofficerare. Många reserv­officerare har väsentligt högre lön i det civila än i det militära uppdraget. Eventuell löneutfyllnad är upp till den civila arbetsgivaren att besluta om, och de allra flesta ger inte en krona. De fasta levnadskostnaderna kvarstår, varför inkomstbortfallet inte sällan tvingar reserv­officeren att tacka nej till övning. Man har helt enkelt inte råd att tjänstgöra.

Magnus Anderssson. Foto: Privat

Lönen har alltså direkt bäring på den totala försvarsförmågan. 

– Det är väldigt positivt att det finns företag som fyller ut lönen, och att staten till viss del gör det. Men det måste bygga på en konstruktion som gäller hela kollektivet, oavsett var du är anställd, konstaterade ÖB Micael Bydén i förra numret av tidningen Reservofficeren.

Problemet är känt sedan tidigare. Förra året skrev dåvarande riksdagsledamot Pål Jonson (M) en motion som bland annat pekade på behovet av en utredning angående löneutfyllnad för reservofficerare. Motionen fick avslag i kammaren.

– Förhoppningsvis finns det idag en större förståelse för att Försvarsmakten måste ha aktivt tjänstgörande personal, säger Magnus Andersson, styrelseledamot i Förbundet Reservofficerarna, som tagit fram ett förslag på hur en löne­utfyllnadsmodell skulle kunna fungera:

Civil arbetsgivare får sänkt arbets­givaravgift när denne anställer en reserv­officer, och får rabatten under hela den tid som reservofficeren är anställd. I gengäld fyller den civila arbetsgivaren ut reservofficerens lön helt ut under de veckor som reservofficeren tjänstgör i Försvarsmakten.

– Hur mycket arbetsgivaravgiften ska sänkas, eller om det bara ska gälla under den period som reservofficeren får löneutfyllnad, kan ju diskuteras. Men poängen är att ta bort hinder för tjänst­göring, förklarar Magnus Andersson:

– Alla vinner på det: Den civila arbetsgivaren får rabatt på kvalificerad arbetskraft, Försvarsmakten får tillgång till sin personal och reservofficeren blir ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger Magnus Andersson, som nu inlett samtal med Svenskt Näringsliv.

Vad skulle ett sådant här förslag kosta?

– Det beror på hur mycket man landar i att sänka arbetsgivaravgiften för reserv­officerare, men det är i sammanhanget småpengar för staten. Detta är ett mycket kostnadseffektivt förslag som ger Försvarsmakten bättre tillgång på kvalificerad personal här och nu. 

Men varför ska de civila arbets­givarna betala för att reservofficerare ska tjänstgöra i Försvarsmakten – är det inte bättre att höja officers­lönerna? 

– Vi anser att officerslönerna generellt ska höjas, men reservofficerare har sin huvudsakliga inkomst i det civila och de lönerna kommer Försvarsmakten aldrig kunna matcha fullt ut. Syftet med det här förslaget är att brygga över gapet mellan civil och militär lön, vilket ökar incitamentet att tjänstgöra, säger Magnus Andersson.