Hoppa till innehåll
Nyheter

Volvo ger sina reservare full löneutfyllnad

160324-AB Volvo Porträtt på Andreas Svenungsson. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget
Text: Jenny Harlin / Foto: /

Nu fyller Sveriges största företag Volvo ut sina reservofficerares lön – helt och utan tidsbegränsning.

– Vi behöver alla goda krafter för att försvara vårt land. Vi som företag har en skyldighet att bidra till att försvara mänskliga rättigheter och demokrati, förklarar Andreas Svenungsson beslutet.

Inte nog med att AB Volvo från början av april ger sina reservofficerare tjänstledigt med full löneutfyllnad. De får även behålla eventuella bonusar, semesterdagar – och det finns ingen tidsbegränsning för hur länge de får tjänstgöra militärt med kompensation för inkomstbortfallet. Beslutet, som även gäller hemvärnspersonal och ett antal frivilligorganisationer, förstås lätt om det sätts i ett sammanhang, säger Andreas Svenungsson, som är chef för Volvo Defense.

Volvo bildades 1927 och redan 1928 inleddes samarbete med Försvarsmakten, som sedan dess har fortsatt på olika sätt. Till och med 1990-talet var Volvo ett K-företag (krigs- och krigsviktigt företag), och som sådant en naturlig del av totalförsvaret. Dialogen med Försvarsmakten handlar bland annat om personalrotation och kompetensutbyte, men också om fabriker och möjlighet till omställning av produktion om behov skulle uppstå. 

Många reservofficerare arbetar inom Volvo – man har till och med ett eget nätverk – och företagets engagemang i återuppbyggnaden av totalförsvaret är starkt. 

– Många blev överraskade den 24 februari, men det har ju faktiskt talats om ett försämrat säkerhetsläge under många år. Vi ville inte vänta på utredningar, utan agera, säger Andreas Svenungsson och fortsätter:

– Vi frågade oss om våra medarbetare hade rätt förutsättningar för att kunna bidra i försvaret, och kom fram till att förutsättningarna borde vara bättre, konstaterar han.

Från insikt till beslut var steget kort. AB Volvo fyller numera alltså ut mellanskillnaden mellan den militära lönen och den civila inkomsten – hela vägen.

Är det kostsamt för er?

– Nej. I förhållande till värdet var detta ett lätt beslut att ta. Vi ska vara en aktiv del av totalförsvaret, säger Andreas Svenungsson.

Varför då, borde inte staten ordna det?

– Mycket av resurserna och kompetenserna i totalförsvaret finns inom näringslivet, och måste finnas där. Fler företag borde göra som vi, inte minst de statligt ägda bolagen. Försvar och säkerhet i vårt land är en förutsättning både för näringslivet och för vår hållbarhet. Vi måste alla hjälpa till och Volvo har inga problem med att vara föregångare.

Gå med i Volvo-nätverket

Är du reservofficer och jobbar civilt inom Volvo-koncernen? Hitta andra kollegor och anslut dig till Volvos reservofficersnätverk!

Jenny Harlin

Löneutfyllnad även på Volvo Cars

Även Geely-ägda Volvo Cars ger sina reservofficerare löneutfyllnad, och står för skillnaden mellan den militära och civila lönen.