Hoppa till innehåll
På förhandlingsfronten

Premier och NOR på förhandlingsfronten

Text: Jenny Harlin /

Kampen fortsätter för likabehandling och hyggliga villkor för reservofficerare.

– Det handlar om att bidra till försvarsförmågan genom att göra det möjligt för reservofficerare att tjänstgöra, undanröja hinder och öka incitamenten, förklarar Jonas Wiberg, Förbundets förhandlingschef.

Här är några av de förhandlingar som är aktuella just nu:

Förhandling pågår fortfarande med Arbetsgivarverket för medlemmar som nekats premie, trots 12 månaders tjänstgöring. Ännu en förhandling är påkallad med Försvarsmakten angående en medlem som begärt utbetalning av premie, men som fått information av Försvarsmakten att RO 3-tjänstgöring inte räknas som premiegrundande. 

– Det är ju helt felaktigt. All RO-tjänstgöring räknas, säger Jonas Wiberg.

Förhandling har påkallats angående reservofficerare i utlandstjänst vars tjänstgöring drogs in. Medlemmarna kunde inte återgå till civilt arbete utan blev arbetslösa. Nu vill Förbundet att medlemmarna ska få den ersättning som de borde ha fått under den tidsbegränsade anställningen.

– Om Försvarsmakten hade tillämpat en enda anställning hade det varit en annan sak. Men så länge man anställer reservofficerare på visstidsanställningar utöver grundanställningen, så får man också betala den ersättning som ingår i anställningsperioden. Avtal ska hållas, säger Jonas Wiberg.

Lokal förhandling har genomförts angående reservofficerens rätt till utmärkelsen NOR. Trots att anställningstid – inte tjänstgöringstid – ska räknas om inte särskilda hinder finns, vill varken Försvarsmakten eller Arbetsgivarverket att reservofficerare ska ha samma rätt som andra statstjänstemän.

– Vi menar att reservofficeren står till förfogande för rikets försvar, ofta under längre tid än vad som krävs för NOR, och att det förstås ska uppmärksammas, säger Jonas Wiberg.

Förhandling påkallad angående reservofficers möjlighet att gå hela eller delar av HOP.

– Flera vägar in bör även omfatta reservofficerares möjlighet till militär karriärutveckling. Det handlar om att skapa incitament för fler att tjänstgöra, säger Jonas Wiberg.

Förhandling på central nivå pågår fortfarande för medlem som nekats ersättning för träningsskor trots att denne skulle tjänstgöra under nästan ett år, bland annat i internationell insats. Nu är frågan om Försvarsmakten kan tänka sig att förhandla om avtalet.

– Det är ju orimligt att arbetstagare som ska utföra samma arbetsuppgifter inte får samma behandling. En god personalhantering är viktig, särskilt när Försvarsmakten befinner sig i tillväxt, säger Jonas Wiberg, som hoppas på ett nytt avtal som inte diskriminerar reservofficerare.