Hoppa till innehåll
Reportage

Föredöme leder till framgång

Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten
För drygt två år sedan startade Bodens Artilleriregemente sin reservofficersutbildning, trots att man bara hade en enda kadett. Nu går nio RO-kadetter på ArtSS. Rekryteringsframgången är solklar. Förklaringen: Tydlig vilja, samarbete, feedback. Och en plutonchefs personliga föredöme.
Text: Jenny Harlin / Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten /

Hörselskydd på!”

”Inta stående färdig­ställning. Eld!”

”Eldavbrott!”

”Klar!”

Det ryker lite från AK 5:ornas mynningar. Ett snöblandat duggregn gör himlen mjölkigt vit. Temperaturen ligger kring nollan och snön fläckar marken.

”Någon skytt som inte är klar?”

”Eld upphör!”

”Patron ur!”

Kn Anders Pettersson, huvudlärare i ledarskap som handleder kadetterna under övningsledarutbildningen, stampar kylan ur fötterna. De har övat sedan åttatiden på morgonen. Nu är det snart dags för lunchlåda.

– Det går jättebra för dem. Skulle det skorpa till sig kommer de kunna ta sin pluton och hålla skjutövning, säger Kn Pettersson och ler stort:

– Att utbilda kadetter är världens roligaste jobb! 

Kadetterna i fråga tillhör A8:s reserv­officersutbildning. Eftersom man såg ett ökat behov av reservofficerare framför sig, förändrade ArtSS på eget initiativ utbildningen så att den nu taktar mer mot framtida krav på kompani- respektive bataljonsstabsnivå. Nu övar och pluggar nio kadetter tillsammans, i en alldeles egen elevkategori med tillhörande kursplaner. Igår var det prestationsskytte i mörker, idag görs övningsplaner och analys av målgrupp, risk och uppgift.

RO:Kd Thea Westerdahl.

RO/Kd Thea Westerdahl kommer från Stockholm och gjorde sin värnplikt på A8. Hon fick upp intresset för utbildningen under en av A8:s informationsdagar. När RO/Fk Anton Kindlund från Sverof kom och informerade om utbildningen växte intresset ytterligare.

– Det lät ju som en galet bra utbildning. Jag vill inte bli yrkesofficer, men ändå vara en del av Försvarsmakten, säger RO/Kd Westerdahl som siktar på att resa och sedan plugga efter fänriksåret, antingen till sjuksköterska eller civilingenjör.

Hur är utbildningen?

– Jättekul! Vi är första stora kullen som läser ROU här vid ArtSS. Upplägget har varit bra och väldigt varierande. Det som har varit givande är de utbildningar som varit gemensamt med OP och SOU, säger RO/Kd Westerdahl.  

RO:Kd Oskar Niläng.

RO/Kd Oskar Niläng gjorde sin värnplikt på Livgardet. Han sökte till ROU för att få balans mellan det civila och det militära, och är nöjd med utbildningen. 

– Jag vill bli civilingenjör efter fänriksåret och gärna jobba som instruktör i Försvarsmakten på somrarna. Fördelen med reservofficersyrket är att man har stora möjligheter att välja sin tjänst­göring.

”Ökar förståelsen”

Efter tio veckor vid MHS i Halmstad kom A8:s RO-kadetter till Boden. Vid ArtSS har de läst kurser med både SOU och OP. De har varit på fältövning i Norrbotten tillsammans med OP-kadetterna samt kadetter från den finska Artilleri­skolan. Snart följer ytterligare ett utbyte, denna gång ska de åka till Finland för att lära sig om finnarnas artillerisystem.  

– Att göra saker tillsammans ökar förståelsen för de olika kategoriernas roller och kompetenser, säger Mj Lars-Göran Huhta som startade ArtSS pilotprojekt för två år sedan.

RO:Fk Erica Sohlberg.

RO/Fk Erica Sohlberg var då den första ensamma kadetten. Nu är hon chef för A8:s ROU, och parkerar invid skjut­vallen lagom till lunch. Hon kommer precis från ett utbildningsråd, där man tagit beslut om en kursbeskrivning för ROK3 som ska genomföras vid förbanden under våren. 

Planeringen samt genomförandet av ROK3 är respektive förbands ansvar att driva. För att stötta förbanden har ArtSS tagit fram ett förslag för hur den ska genomföras. 

– Det är väldigt drivna individer, vilket är jätteroligt. De har läst vissa kurser med bland annat OP som redan läst 1,5 år vid Karlberg. Deras inlärningskurva är väldigt brant, säger hon om sina kadetter.

Viktigt samarbete

Just samarbetet mellan de olika officerskategorierna är viktigt, anser RO/Fk Sohlberg, som själv utbildades tillsammans med OP som ensam RO-kadett.

– Man får överspridning av kompetens. Dessutom utvecklas en större förståelse för varandras yrken, och det blir lättare att jobba tillsammans. Man måste förstå att reservofficeren är en egen personalkategori, en egen målgrupp. Kunskapen om reservofficerare är generellt låg i Försvarsmakten. Det saknas förebilder.

– Om Försvarsmakten ska kunna rekrytera tillräckligt många till ROU måste man visa att man tycker att det är viktigt med reservofficerare. Att man prioriterar skrået ger ett signalvärde i sig, säger
RO/Fk Sohlberg.

Precis detta gör man på A8, enligt Sohlberg. Här finns chefer med förståelse för yrkets betydelse. 

En av dem är A8:s förbandschef Öv Magnus Ståhl. Han började sin militära karriär som reservofficer och såg det som självklart att dra igång ArtSS ROU.

– Vår krigsorganisation bygger ju i princip uteslutande på reservofficerare och värnpliktiga. Vi vet att vi ska tillväxa, då är det ingen idé att vänta. Vi måste bygga – nu!

Flera utmaningar

Viljan finns, men även utmaningar. En är att öka förståelsen. Många yngre befäl är inte vana vid att se reservofficerare på plutons- och kompanichefsnivå. Det finns också en komplexitet i att många olika personalkategorier konkurrerar om få övningstillfällen. Dessutom behöver reservofficerare utbildning under karriären, menar Öv Ståhl, då de kommer att finnas i alla brigadstaber. Ytterligare en fråga är att hitta systematik för reserv­officerare som vill växla till att bli yrkesofficerare.

– Vi inom Försvarsmakten har en resa att göra. Det har det civila samhället också. Vi behöver få det civila att tycka att reservofficersutbildningen är meriterande, som det var förr. Lyckas vi med det kommer vi att få en islossning. 

En annan utmaning är att alla officersutbildningarna konkurrerar om samma värnpliktskategori. Därför gäller det att öka informationen om ROU, och ha fler reservare synliga på kaserngården. 

Kadetterna lär och lär ut. Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten

Ovanlig statistik

På ArtSS är sex av nio RO-kadetter kvinnor, vilket är annorlunda statistiskt sett. Men inte alls svårt att lyckas med, enligt Öv Ståhl:

– Förklaringen heter Fk Sohlberg. Plutonchefens personliga föredöme är rekryterande, så enkelt är det. 

Nu går utbildningen snart in den tredje fasen, ROK 3. Kadettbostäderna är strax klara för inflytt och kadetterna får veckovis ge feedback på utbildningen. Fortsatt utveckling är viktig för Öv Ståhl.

– Det här är ju första gången utbildningen genomförs med denna mängd av elever, så jag vill att de deltar aktivt med synpunkter. Efter fänriksåret vill jag att de ska sommarjobba hos mig.
Det vinner alla på; reservofficeren får kompetensutveckling och en inkomst mellan studie­terminerna och avlastar ordinarie personal utan att utbildningen blir sämre, säger Öv Ståhl som konstaterar:

– Reservofficerssystemet rullar sakta igång nu. Det kommer att bli bättre. 

  • Ansöknings­perioden för reservofficers­utbildningen 2023 gäller fram till den 29 januari.
  • Känner du någon lämplig person som borde bli din kollega? Tipsa om utbildningen! Mer information finns på sverof.se.