Hoppa till innehåll
Utbildning

Ny pilotutbildning startar hösten 2022

Försvarsmakten ställer in AROU med kursstart i januari. I dagsläget har utbildningen bara sju sökande.
Text: Helene Claesson Jennische /

Redan i augusti i år flaggade Försvarsmakten för att intresset för den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) med kursstart i januari 2022 var lågt. Med bara nio sökande diskuterade man möjligheten att skapa ett tillfälligt ansökningsfönster under hösten för att fylla på med elever.

– Men när vi frågade försvars­grenarna om de tyckte att det var en bra idé fick vi i huvudsak nekande svar. De ville inte att vi skulle dra i gång en ny ansökningsprocess då det skapar merarbete för dem i form av tester och intervjuer. De ansåg sig inte ha tid till det, säger rekryterings­ansvarig öv Peter Nilsson och tillägger att man under hösten också fick flera avhopp så att antal sökande plötsligt var nere i sju. I det läget förordade man att kursen skulle ställas in.

De sju sökande till kursen kommer nu att erbjudas platser på den delade reservofficersutbildning som startar sommaren 2022.

Enligt Peter Nilsson är det låga intresset för AROU ingen överraskning. Kursen ligger dåligt placerad tidsmässigt då man tvingas ansöka nästan ett år innan den hålls. Få planerar utbildningar så långt i förväg och många som ansöker hinner ändra sig på vägen.

– Vår målbild nu är att reserv­officersutbildningarna i framtiden ska starta samtidigt som officersutbildningarna. Då slipper vi det här problemet, säger Peter Nilsson.

En första ”pilot” på ny reserv­officersutbildning hoppas man köra redan i augusti 2022. Det blir en kurs inriktad på 15 månaders befälsvärnpliktiga (KB). Den startar direkt efter värnplikten och efter cirka nio månader ska man vara taktisk reservofficer. Huruvida andra än värnpliktiga – som tidigare genomgått motsvarande utbildning – ska få ansöka till utbildningen har man inte beslutat ännu. De avslutande tre månadernas värnpliktsutbildning kommer att likställas med ROK1 och kursen startat därför från ROK2. Vecka 48 öppnade ansöknings­fönstret till kursen, på Försvars­maktens hemsida.

I höstas hade ni noll sökande till en liknande kurs. Vad talar för att ni ska lyckas bättre nu?

– Det fanns väldigt få som kunde söka utbildningen i höstas. Bara 40 stycken, och nio av dem sökte in på Officersprogrammet så det var ett ganska lyckat resultat ändå tycker vi. Nu i höst har vi cirka 200 värnpliktiga i kategorin som kan söka den här utbildningen, om ytterligare något år har vi 400–500. Vi tror att den kommer att locka fler sökande då.