Hoppa till innehåll
Utbildning

Ny satsning på reservare inom markstrid

Examensdag på MSS. Foto: Försvarsmakten
Nu satsar MSS på en ny reservofficersutbildning. 30 kadetter ska utbildas med mål kompanichef och stabsmedlem på bataljonsnivå. ”Kursstart är 2024. Och vi ser gärna erfarna reservofficerare som lärare”, säger utbildningschefen Övlt Claes Sylvén.
Text: Jenny Harlin /

Armén har ett stort behov av reserv­officerare för att möta Org25, både vad gäller krigs- och grundorganisationen.

– Arméchefen är tydlig med behovet, så vi försöker nu att öka hastigheten och effekten, säger Övlt Claes Sylvén, utbildningschef på MSS och stf utbildningschef i armén.

MSS satsning handlar om en förändring i befintlig reservofficers­utbildning inom markstrid. Efter första terminen vid MHS Halmstad kommer den framtida kadetten att utbildas både i Skövde och Kvarn. Fokus kommer fortfarande att vara plutonchef i krig, men även stf kompanichef och stabsmedlem (bataljonsnivå). Kadetten ska ha förmåga att genomföra trupputbildning för behov kopplat till krigsförband och/eller tjänstgöring i grundorganisation.

– Tanken är även att låta reserv­officeren utvecklas vid sitt krigsförband utan att behöva gå ett flertal kurser vid MSS. Möjligheten att genomföra olika yrkes- och befattningskurser vid MSS kommer naturligtvis finnas även i framtiden, säger Claes Sylvén.

Det finns 30 platser. Inryck sker vecka 33 och 34 nästa år och utbildningen pågår till sommaren därpå. PB-utbildade värnpliktiga eller gruppbefäl med befälsskattning är målgruppen.

MSS skulle gärna utbilda fler nya reservofficerare, men både resurser och logistik utgör hinder. Antalet värnpliktiga med rätt skattning och utbildning är också begränsat.

– En annan utmaning är tillgången på lärare. Här vore det trevligt att även få in en eller två äldre reserv­officerare som kan delta som lärare, säger Claes Sylvén.

Det finns flera möjligheter med MSS nya ROU, eftersom man kan samköra den med t ex Taktisk kurs armé och Högre specialistofficers­utbildning när så är möjligt, säger Claes Sylvén:

– Det ger en överlagrad utbildning som är kostnadseffektiv och skapar nätverk för kadetterna. Överspridning av kunskaper från äldre kollegor ska inte förringas!

TIPSA!

  • Tipsa gärna om MSS nya ROU med inriktning markstrid. Antagningen är öppen till 15 januari