Hoppa till innehåll
Utbildning

Värdig ceremoni för nyexade från TSK

Två årgångar från Taktisk stabskurs examinerades i oktober i Engelbrekts­kyrkan i Stockholm.
Text: Helene Claesson Jennische /

Då pandemin stoppade examinationsfiranden förra året var det elever från Taktisk stabskurs 19/20 och 20/21 som fyllde Engelbrektskyrkan i Stockholm i mitten av oktober.

På plats i kyrkan hölls tal av Försvarshögskolans rektor professor Robert Egnell som poängterade att han var övertygad om att de ny­examinerade hade ”otroliga kompetenser att tillföra Försvarsmakten.”

Under högtiden avtackades också den mångårige programchefen Hans-Göran Olsson som gjorde sin sista dag innan pension.

Taktiskt stabskurs avslutades med ceremoni i Engelbrekts­kyrkan i Stockholm. Då avtackades också programchef Hans-Göran Olsson. Foto: Ingrid Lundblad

Taktisk stabskurs vänder sig till reservofficerare av kaptens grad. Kursen ger generell stabskompetens för att verka på högre förbandsnivå och omfattar bland mycket annat strategi, militärteknik och säkerhetspolitik.

Du som är reservofficer med kaptens grad kan söka till Taktisk stabskurs (TSK) och på så sätt kvalificera dig för placering på befattningar avsedda för majors eller örlogskaptens grad.

För att komma i fråga ska du ha visat goda resultat som reservofficer och visat intresse för att utvecklas inom Försvarsmakten. Dina krigs­förbandschefer ska också ha bedömt dig lämplig för att kunna tillgodogöra dig utbildningen vid Försvarshögskolan. Samtliga sökande värderas i en central uttagningsnämnd på Högkvarteret innan antagning.

Ansökan till TSK sker genom ditt förband och första kontakt för dig som är intresserad är din närmsta chef. Nästa kursstart är hösten 2022.