Twice a Citizen

SVEROF – Intresseorganisationen för dig som reservofficer.

Reservofficersutbildning

Hur blir jag reservofficer?

Läs mer

Tjänstgöring

Villkor för min tjänstgöring.

Läs mer

Bli medlem!

Vi företräder dig och dina kollegor

Läs mer

Tidningen Reservofficeren

Sveriges främsta försvarstidning

Läs mer