I slutet av mars valdes Magnus Andersson in i styrelsen för Reservofficerarna. Magnus kommer att bidra med strategiutveckling kring förbundets viktiga frågor inom totalförsvar och personalförsörjning, samt opinionsbildning inom dessa. Dessutom kommer han ansvara internt för ekonomiska och finansiella frågor.

– Jag är mycket glad över att Magnus har tackat ja till styrelseuppdraget. Han är en jättebra representant för våra yngre medlemmar, och har precis den kompetens och det engagemang som behövs för att driva våra frågor framåt, säger Magnus Konradsson, ordförande för Förbundet Reservofficerarna.

– Det är otroligt roligt att få vara med och jobba strategiskt med förbundets frågor – särskilt i en viktig tid med tillväxt och transformation för Försvarsmakten, säger Magnus Andersson. Jag ser fram emot att bygga ett partnerskap med Försvarsmakten kring framtida lösningar på personalförsörjningen. Det är viktigt att vi utnyttjar reservofficerskårens dubbla kompetenser och användbarhet i återuppbyggnaden av alla delar i totalförsvaret.

Magnus arbetar till vardags som managementkonsult på EY (Ernst & Young), huvudsakligen med teknikrisker och cybersäkerhetsfrågor inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Militärt har han tillhört Livgardet sedan 2010 och tog reservofficersexamen från Militärhögskolan Halmstad 2014. Civilt har Magnus en ekonomie masterexamen i finansiering & investeringar från Handelshögskolan i Köpenhamn, och har även studerat arbetsrätt vid Uppsala universitet.

Styrelsen valdes enhälligt av förbundsstämman. Övriga i förbundsstyrelsen är Magnus Konradsson, ordförande, Johan Hamnegård, vice ordförande samt ledamöterna Markus Z Widborg, Pierre Dicksson, Patrik Selling samt Jonas Wiberg.