För att få ersättning ställs olika krav upp. Här sker flera förändringar. Det som är extra viktigt nu före årsskiftet är framförallt att varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Från och med januari 2021 räknas en medlemsmånad återigen som en (1) månad. Läs mer på https://www.akademikernasakassa.se/sok-ersattning/regler-villkor/tillfalliga-regler/.

 

Medlemskap söker man digitalt med BankID. Läs mera här: https://www.akademikernasakassa.se/bli-medlem/.

 

Som medlem i Sverof eller SFRO blir du också automatiskt medlem i Förbundet Reservofficerarna som är ett av SACO:s 22 förbund. Därmed är du berättigad till medlemskap i Akademikernas a-kassa. A-kassan kan kontaktas via 08-4123300 eller via dess medlemssidor.